Автоматизація оцінки властивостей сигналів

Система автоматизованої оцінки автокореляційних та взаімокорреляціонних властивостей сигналів.

Аналіз кореляційних властивостей радіотехнічних сигналів для задач оптимальної фільтрації.

Застосування дискретного перетворення Фур'є.

Виділення шуканого сигналу на тлі сильного шуму методами узгодженої фільтрації

Технології:

  • cplus