Система аналізу електромагнітних хвиль

Система аналізу поширення електромагнітних хвиль в хвилеводах.

Програма дозволяла виробляти розрахунок і візуалізацію розподілу електромагнітного поля в об'ємі хвилеводу (в 3D вигляді).

Технології:

  • pascal